خرید رول ورق در اصفهان

ما تضمین پایین ترین قیمت را به شما می دهیم
کافیست با ما تماس بگیرید.

 

محصولات ورق رول گالوانیزه 1 متر:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)ابعاد (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول گالوانیزه 481 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول گالوانیزه 501 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول گالوانیزه 601 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول گالوانیزه 11 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول گالوانیزه 1/251 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول گالوانیزه 1/51 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول گالوانیزه 21 متر رول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رول گالوانیزه 1/25متر: 

ردیف نام محصول ضخامت (mm)ابعاد (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول گالوانیزه 481/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول گالوانیزه 501/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول گالوانیزه 601/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول گالوانیزه 11/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول گالوانیزه 1/251/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول گالوانیزه 1/51/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول گالوانیزه 21/25 متررول کیلوگرمانبار تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات رول سیاه اهوازی :

ردیف نام محصول ضخامت (mm)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول سیاه اهوازی 2رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول سیاه اهوازی 2/2رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول سیاه اهوازی 2/3رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول سیاه اهوازی 2/35رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول سیاه اهوازی 2/5رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول سیاه اهوازی 2/8رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول سیاه اهوازی 3رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
8ورق رول سیاه اهوازی 3/2رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
9ورق رول سیاه اهوازی 3/5رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
10ورق رول سیاه اهوازی 3/8رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
11ورق رول سیاه اهوازی 4رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
12ورق رول سیاه اهوازی 4/2رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
13ورق رول سیاه اهوازی 8رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
14ورق رول سیاه اهوازی 10رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14
15ورق رول سیاه اهوازی 12رول کیلوگرمکارخانه اهواز تماس بگیرید
0314527310-14

محصولات ورق رول گیلانی:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)ابعاد (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1ورق رول گیلانی 21 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
2ورق رول گیلانی 2/51 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
3ورق رول گیلانی 31 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
4ورق رول گیلانی 41 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
5ورق رول گیلانی 51 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
6ورق رول گیلانی 61 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
7ورق رول گیلانی 81 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
8ورق رول گیلانی 101 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14
9ورق رول گیلانی 121 متر رول کیلوگرمکارخانه گیلان تماس بگیرید
0314527310-14

قیمت رول سیاه فولاد مبارکه:

ردیف نام محصول ضخامت (mm)عرض (m)حالت واحد فروش محل تحویل قیمت
1 رول سیاه فولاد مبارکه21 و 1/25رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
2 رول سیاه فولاد مبارکه2/51 و 1/25رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
3 رول سیاه فولاد مبارکه31/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
4 رول سیاه فولاد مبارکه41/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
5 رول سیاه فولاد مبارکه51/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
6 رول سیاه فولاد مبارکه61/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
7 رول سیاه فولاد مبارکه81/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
8 رول سیاه فولاد مبارکه101/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
9 رول سیاه فولاد مبارکه121/25 و 1/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14
10 رول سیاه فولاد مبارکه151/5رول کیلوگرمشهر مبارکه تماس بگیرید
0314527310-14

نحوه تولید رول ورق سیاه چگونه است ؟

به فولاد نورد گرم ورق سیاه گفته می شود. به جهت تولید رول ورق با شیوه نورد گرم در اول کار بیلت را که شکل آن شبیه به مستطیل است. و بسیار بزرگ می باشد را به درجه حرارت بالا می رسانند. درمرحله بعدی آن را از بین غلتک ها عبور داده. و آنقدر اینکار را تکرار می کنند تا ضخامتی که از قبل تعیین کرده بودند به دست بیاید. دراین مرحله فولاد را به طول مد نظر خود درمی آورند. و می توان آن را به ورقی نازک اما با طول بسیار بلند و به صورت رول درآورد. در مرحله آخر رول فولاد تهیه شده را در محل مناسب خود گذاشته. تا به مرور و به حال خود سرد شود. قطر این ورق ها ازInch  ۱۶/۱ تا Inch  ۱۶/۵ می باشد. این ورق های رول شده نهایی همان شیت های سیاه هستند.

خرید رول ورق در اصفهان :   

در جدول بالا محصولات رول ورقو مشخصات آن ها با عنوان خرید رول ورق در اصفهان ذکر شده است،. ویژگی هایی مانند: نام محصول، ابعاد، طول و … . بعد از آنکه محصولات را مشاهده و بررسی کردید. جهت نهایی کردن خرید خود، خرید رول ورق در اصفهان با مشاوران شرکت شاهین فلزسپاهان تماس بگیرید.

چند نکته  مهم در مورد ورق سیاه:

نکته جالب توجه اینکه روش ساخت خیلی از محصولات به همین شکل گفته شده می باشد. مانند انواع ورق ها، ناودانی، نبشی و… . اما تنها تفاوت این است که در رول ورق، ورق را به صورت رول در می آورند. اما در محصولات دیگر بجای رول، محصول را به شکل و اندازه هایی. که از قبل مشخص کرده اند تهیه و می برند.

نکته دیگر اینکه چنانچه ذکر شد ورق سیاه را در دمای اتاق گذاشته تا سرد شود. محصول  در زمان خنک شدن منقبض می گردد. و همین امر موجب می شود تا کمتر بر شکل نهایی کنترل داشته باشند. به همین خاطر این شیوه برای محصولاتی خوب است که به دقت بسیار زیادی نیاز نداشته باشند. مانند: محصولات ساختمانی، شیت ها، ناودانی، نبشی و … .

رول ورق سیاه فابریک:

ورق های سیاه را به شکل رول راهی بازار می کنند. چنانچه بر روی ورق سیاه فعالیتی همچون برش صورت نگرفته باشد به این رول ورق، ورق فابریک می گویند.

خرید رول ورق در اصفهان
خرید رول ورق در اصفهان

تولید ورق سیاه به روش نورد سرد:

ورق ها را به دو شیوه تولید می کنند. ورق گرم و و ورق سرد. در روش نورد سرد شیت ها در درجه حرارتی پایین. و به وسیله درجه فشار بسیار بالایی که توسط غلتک ها به ورق وارد می شود،. رفته رفته ضخامتش کم و کم تر شده و ورق مورد نظر آماده می شود. به ورقی که از روش نورد سرد تهیه می شود ورق روغنی نیز می گویند.

قیمت رول ورق سیاه چگونه است؟ :

به خاطر تغییرات لحظه ای بازار ارز و دلار و تغییرات منطقه ای.، قیمت رول ورق سیاه نیز همچون سایر محصولات فولادی، در حال نوسان بوده و ثابت نیستند.

به همین جهت در جدول محصولات خرید رول ورق در اصفهان که در بالا ذکر شده از ذکر قیمت معذوریم.

از شما همراهان گرامی تقاضا داریم،. جهت اطلاع از قیمت و خرید رول ورق در اصفهان با کارشناسان فروش شرکت شاهین فلزسپاهان درتماس باشید. از این بابت اطمینان خاطر داریم. که چنانچه با قیمت های مناسب و باورنکردنی و درعین حال کیفیت بالای محصولات فولادی ما روبرو شوید. شما نیز چون سایر مشتریان ما شگفت زده خواهید شد و مشتری همیشگی شرکت می شوید. همواره تلاش مدیریت شرکت شاهین فلز سپاهان بر حذف واسطه ها بوده ،. و ارائه مستقیم و بی واسطه محصولات به شما مصرف کنندگان گرامی را در پی داشته است.

مقایسه قیمت ورق سیاه و ورق روغنی :  

به  طور معمول قیمت ورق سیاه یا همان ورق نورد گرم.، کم تر از ورق روغنی یا همان ورق نورد سرد می باشد. چون مراحل ساخت نورد سرد از نورد گرم دشوارتر بوده. و محصول تولید شده از درجه دقت و ظرافت بیش تری برخوردار است. طبیعی است ک قیمت آن نیز بالاتر باشد. و خرید رول ورق در اصفهان طرفداران زیادی داشته باشد.

مقایسه ورق سیاه با ورق روغنی ؟

بخاطر روش ساخت ورق سیاه یکدستی سطح آن. و درجه دقت سایزهای آن در مقایسه با ورق روغنی پایین تر می باشد. از نظر سایزبندی هم این دو ورق با یکدیگر فرق دارند. ورق سرد قطرو ضخامت پایین تری دارد و به دنبال آن موارد مصرفش نیز با ورق سیاه متفاوت است. نکته دیگر اینکه ساختار تهیه این دو ورق نیز یکسان نبوده. و چنانچه در بالا ذکر شد روش تولیدشان نیز با یکدیگر فرق دارد.

خرید رول ورق در اصفهان
خرید رول ورق در اصفهان

موارد مصرف ورق سیاه چیست؟ ورق سیاه شامل 2 دسته می شود:

1. خرید ورق سیاه صنعتی در اصفهان

2. خرید ورق سیاه معمولی در اصفهان

که استانداردها و کاربردهای هر کدام متفاوت می باشد. استاندارد ورق سیاه صنعتی ورق ST52 بوده و ST37 استاندارد ورق سیاه معمولی است.

از ورق سیاه معمولی در ساخت بناها، سوله سازی، صنعت ماشین سازی،. ساخت تانکر و ابزارآلات کشاورزی، مخزن و … بهره برده می شود.

سایر مقالات و محصولات فولادی شرکت:

علاوه براین مقاله که با موضوع خرید رول ورق در اصفهان است. در ادامه طیف گسترده ای از مقالات ومحصولات باعنوان: خرید پروفیل در اصفهان، خرید پروفیل قوطی در اصفهان،. خرید پروفیل z در اصفهان، خرید چهارچوب فلزی در اصفهان، خرید ورق در اصفهان، خرید ورق کرکره در اصفهان، خرید ورق ذوزنقه در اصفهان،. خرید ورق پانچ دار، خرید ناودانی در اصفهان، خرید میلگرد در اصفهان، خرید توری در اصفهان، خرید نبشی در اصفهان، خرید تیرآهن در اصفهان،. خرید لوله در اصفهان،. خرید تسمه فولادی در اصفهان،. نواربری ورق، رشته بری ورق، قوطی ستونی، قیمت قوطی ستونی، قوطی ستونی 13 در 13 و …  خدمت شما همراهان گرامی ارائه خواهد شد. با ما همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  • 03145240331
  • info@shahinfelezsepahan.com
  • شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی
×

از این که شاهین فلز سپاهان را

انتخاب کردید سپاس گزاریم

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟