خرید پروفیل قوطی در اصفهان :

ما تضمین پایین ترین قیمت را به شما می دهیم
کافیست با ما تماس بگیرید.

بررسی مشخصات محصول قوطی 2:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت
1قوطی 10*2010*2026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2 قوطی 10*2/510*2/526 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3 قوطی 10*310*326 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4 قوطی 20*2020*2026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 20*3020*3026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 20*4020*4026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7قوطی 30*3030*3026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8قوطی 30*4030*4026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
9قوطی 30*5030*5026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
10قوطی 40*5040*5026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
11قوطی 50*5050*5026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
12قوطی 30*6030*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
13قوطی 40*6040*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
14قوطی 60*6060*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
15قوطی 70*7070*7026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
16قوطی 20*6020*6026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
17قوطی 80*8080*8026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
18قوطی 90*9090*9026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
19قوطی 100*100100*10026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
20قوطی 40*10040*10026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
21قوطی 130*130130*13026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
22قوطی 40*8040*8026 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

بررسی مشخصات محصول قوطی5/2:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت
1 قوطی 20*2020*202/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2قوطی 20*3020*302/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3قوطی 20*4020*402/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4قوطی 30*3030*302/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 30*4030*402/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 30*5030*502/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7قوطی 40*50 40*502/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8قوطی 50*5050*502/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
9قوطی 30*6030*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
10قوطی 40*60 40*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
11قوطی 60*6060*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
12قوطی 70*70 70*702/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
13قوطی 20*6020*602/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
14قوطی 80*80 80*802/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
15قوطی 90*9090*902/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
16قوطی 100*100100*1002/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
17قوطی 40*10040*1002/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
18قوطی 130*130 130*1302/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
19قوطی 40*8040*802/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

بررسی مشخصات محصول قوطی 3:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت  
11قوطی 90*90 90*9036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2قوطی 100*100100*10036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3قوطی 40*10040*10036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4قوطی 130*130130*13036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 40*8040*8036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 80*8080*8036 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

بررسی مشخصات محصول قوطی 4:

ردیف نام محصول سایزضخامت طول شاخه محل تحویل واحد فروش قیمت
1قوطی 90*9090*9046 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
2قوطی 100*100 100*10046 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
3قوطی 130*130130*13046 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
4قوطی 130*130130*1302/36 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
5قوطی 130*130130*1302/86 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
6قوطی 130*130130*1303/26 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
7قوطی 130*130130*1303/56 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14
8قوطی 130*130130*1303/86 متری انبار شاهین شهر کیلو گرم تماس بگیرید
0314527310-14

جهت مشاهده همه محصولات پروفیل شاهین فلز سپاهان خرید پروفیل در اصفهان را کلیک کنید! 

همه چیز در مورد پروفیل قوطی :

خرید پروفیل قوطی در اصفهان از جمله مهم ترین پروفیل های موجود در ساخت ساختمان ها. و صنعت های مختلف می باشد و موارد مصرف متعددی دارد. پروفیل قوطی دارای دسته بندی های زیادی است. که از مهمترین و پراستفاده ترین نوع آن ها می توان به قوطی آهنی اشاره کرد. قوطی ها به دو دسته مربع و مستطیل گروه بندی می شوند و هر یک کاربری خاص خود را دارد. به عنوان مثال می توان به ماشین سازی، ساخت منازل و بناها، ساخت لوازم اداری و میزو صندلی،. حفاظ ها و نرده ها و … ، اشاره کرد.

آلیاژهای متنوعی در تولید قوطی کاربرد دارند:

 مانند: آهن (Iron)، آلومینیوم ( Aluminium)، چدن و… .

قوطی ها را طبق کاربردشان به دو گروه دسته بندی می کنند:

می توان قوطی ها را بر طبق موارد مصرف و کاربردشان به دو گروه دسته بندی کرد که عبارتند از :

خرید قوطی ساختمانی در اصفهان :

قوطی های ساختمانی را غالبا در ساختمان سازی مورد مصرف قرار می دهند به عنوان مثال: در تولید درب و پنجره از این نوع قوطی استفاده می کنند. و قوطی هایی که دارای اندازه بزرگتری هستند را در سوله ها و انبارهای بزرگ به کار می برند.

خرید قوطی صنعتی در اصفهان :

 مورد دوم قوطی ها قوطی صنعتی می باشند که در صنعت های متنوعی به کار برده می شوند. از قبیل ساخت ماشین آلات، صنعت کشتی سازی، صنایع نظامی و … مورد مصرف قرار می گیرند.

خرید پروفیل قوطی در اصفهان :

در جدول بالا محصولات قوطی و مشخصات آن ها با عنوان خرید پروفیل قوطی در اصفهان ذکر شده است،. ویژگی هایی مانند: نام محصول، ابعاد، طول و … . بعد از آنکه محصولات را مشاهده و بررسی کردید. جهت نهایی کردن خرید خود، خرید پروفیل قوطی در اصفهان با مشاوران شرکت شاهین فلز سپاهان تماس بگیرید.

خرید پروفیل ستونی در اصفهان :

به قوطی هایی که دارای مقطع بزرگتری هستند پروفیل ستونی می گویند. این پروفیل ستونی دارای ضخامت mm ۲/۵ تا ۸ است. از جمله موارد مصرف آن می توان به ستون ها و اسکلت بناها اشاره کرد.

چنانچه ستونی ها را با ویژگی های خاصی تولید کنند. می توان از آن ها در نفت کش ها و تریلرها نیز بهره گرفت.

خرید پروفیل قوطی در اصفهان
                                                                                خرید پروفیل قوطی در اصفهان

قیمت قوطی پروفیل دراصفهان :

قیمت قوطی هم به مانند انواع مختلف محصولات فولادی تحت تاثیر نوسانات بازار دلار و ارز قرار دارد. و به صورت ثابت و یکنواخت نمی باشد. گفته می شود نوسانات قیمت قوطی به نسبت سایر محصولات مانند میلگرد، ورق و … نوسانات پایین تری دارد. قیمت محصولات ثابت نیستند و به عوامل زیادی بستگی دارد.

به همین جهت در جدول محصولات خرید پروفیل قوطی در اصفهان که در بالا ذکر شده از ذکر قیمت معذوریم. از شما همراهان گرامی تقاضا داریم،. جهت اطلاع از قیمت و خرید پروفیل قوطی در اصفهان با کارشناسان فروش شرکت شاهین فلز سپاهان درتماس باشید. از این بابت اطمینان خاطر داریم. که چنانچه با قیمت های مناسب و باور نکردنی و درعین حال کیفیت بالای محصولات فولادی ما روبرو شوید. شما نیز چون سایر مشتریان ما شگفت زده خواهید شد و مشتری همیشگی شرکت می شوید. همواره تلاش مدیریت شرکت شاهین فلز سپاهان بر حذف واسطه ها بوده ،. و ارائه مستقیم و بی واسطه محصولات به شما مصرف کنندگان گرامی را در پی داشته است.

قوطی پروفیل چگونه تولید می گردد؟

در ابتدای امر کارخانه مد نظر شیت های فولادی را آماده می کنند. ورق ها دارای ویژگی های خاصی می باشند. کارخانه های تولید کننده باکس در ابتدا باید ورق های فولادی را با ترکیبات خاصی تهیه کنند. بعد از اینکه ورق ها را تهیه کردند ورق ها به دستگاه برش فرستاده می شود. ورق ها را در اندازه تعیین شده  برش می دهند و به مرحله بعدی می فرستند. و در مرحله بعدی ورق ها را توسط  دو شیوه مستقیم وغیرمستقیم به قوطی تبدیل می کنند.

قوطی ها در مقابل زلزه مقاومت زیادی دارند:

قوطی های ستونی در مقابل زلزله دارای مقاومت بالایی می باشند. ستونی های توخالی به نسبت بقیه ستونی ها تحمل بار بیشتری دارند. طبق گزارشی که در ژاپن منتشر شده است. ستونی های تو خالی در مقابل زلزله از پایداری بالاتری برخوردار بوده است. طبق گزارشات قوطی ها و ناودانی هایی که در سایز بزرگ بوده اند. صدمه کمتری به نسبت بقیه محصولات مانند لوله، تیرآهن و …. داشتند.

محصولات قوطی در جدول ابتدای مقاله با عنوان خرید پروفیل قوطی در اصفهان ذکر شده است. تا دسترسی شما همراهان گرامی به محصولات راحت تر باشد.

خرید پروفیل قوطی در اصفهان
                                                                                   خرید پروفیل قوطی در اصفهان

پرمصرف ترین پروفیل ها :

خرید پروفیل کامپوزیت در اصفهان  :

این قوطی ها ضد زنگ هستند و در جاهایی کاربرد دارند که فضا برای زنگ زدگی مهیا باشد.

مزیت های پروفیل کامپوزیت چیست؟

این قوطی ها مزیت های فراوانی دارند. که از آن جمله می توان به وزن پایین، بالا بودن مقاومت سازه در برابر زلزه،. استحکام زیاد برابر زنگ زدگی و خوردگی و .. می باشند، این مزیت ها از جمله علت خرید پروفیل قوطی در اصفهان می باشد .

خرید پروفیل گالوانیزه در اصفهان  :

 از این پروفیل در جاهایی استفاده می کنند که باید درجه پایداری و ایمنی زیادی داشته باشیند .

موارد مصرف قوطی گالوانیزه:

از جمله مشکلاتی که برج های بلند دارند. این که به پنجره ها و قسمت های بیرونی برج ها فشار زیادی وارد می شود. از جمله علت این فشار در طبقات زیرین به خاطر وزن ساختمان می باشد. و در بالای برج ها به خاطر فشار هوا است. قوطی گالوانیزه یکی از مواردی است که این فشار را کاهش می دهد. و به عنوان راه حلی برای این مشکل به کار می رود. 

سایر مقالات محصولات فولادی :

علاوه بر این مقاله که با موضوع خرید پروفیل قوطی در اصفهان است . در ادامه طیف گسترده ای از مقالات و محصولات با عنوان: خرید پروفیل در اصفهان، خرید پروفیل z در اصفهان، خرید چهارچوب فلزی در اصفهان، خرید ناودانی در اصفهان، خرید ورق در اصفهان، خرید رول ورق در اصفهان، خرید ورق پانچ دار در اصفهان،. خرید ورق کرکره در اصفهان، خرید ورق ذوزنقه در اصفهان، خرید میلگرد در اصفهان، خرید توری در اصفهان، خرید نبشی در اصفهان، خرید تیرآهن در اصفهان، خرید لوله در اصفهان،. خرید تسمه فولادی در اصفهان،.نواربری ورق، رشته بری ورق، قوطی ستونی، قیمت قوطی ستونی، قوطی ستونی 13 در 13 و …  خدمت شما همراهان گرامی ارائه خواهد شد. با ما همراه باشید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

  • 03145240331
  • info@shahinfelezsepahan.com
  • شاهین شهر، خیابان سعدی شمالی
×

از این که شاهین فلز سپاهان را

انتخاب کردید سپاس گزاریم

 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟